Warunki rezerwacji i rezygnacji

  • Rezerwacja i warunki płatności
    Zawarcie umowy o świadczenie usług na pobyt sanatoryjny pełnopłatny następuje po potwierdzeniu rezerwacji i terminowej wpłacie zadatku w wysokości 300 złotych od osoby w terminie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji.
    Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem bankowym na konto PKO BANK POLSKI 64 1020 1462 0000 7102 0329 2687 lub bezpośrednio w kasie Sanatorium. Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji. Brak wpłaty upoważnia Sanatorium do odmowy przyjęcia kuracjusza.

  • Warunki rezygnacji
    Kuracjusz może odwołać rezerwację , składając oświadczenie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, wpłacony zadatek ulega pomniejszeniu o 50%, a w przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni wpłacony zadatek zostaje zatrzymany przez sanatorium. W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu kuracjuszowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane świadczenia. Wyjątek stanowi zdarzenie losowe np. zgon członka rodziny, wypadek kuracjusza lub choroba uniemożliwiająca kontynuację leczenia sanatoryjnego.