Regulamin rezerwacji i rezygnacji

pobyt hotelowy

§ 1

REZERWACJA

1.       Rezerwacji  miejsc na pobyty hotelowe   można dokonywać osobiście, pocztą e-mail lub telefonicznie.

2.       Warunkiem rezerwacji miejsca  na pobyt hotelowy   jest opłata w wysokości 100 % wartości zamówienia  w terminie 3 dni od dnia otrzymania  potwierdzenia  wstępnej rezerwacji  zamówionej usługi.

3.       Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem na rachunek bankowy PKO BP nr 64 1020 1462 0000 7102 0329 2687.   W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko  osoby, której rezerwacja dotyczy oraz termin pobytu.

4.       Wpłata zadatku jest gwarancją potwierdzenia rezerwacji  pobytu hotelowego.

5.       W razie niedokonania  wpłaty zadatku w  określonym terminie , rezerwacja zostanie anulowana.

6.       Rezerwacji miejsc na pobyty hotelowe można dokonywać na portalu Booking com.

 

§  2

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie  rezerwacji miejsc  hotelowych dokonywanych indywidualnie.

2.       Zasady rezerwacji  grupowych każdorazowo określa wzajemnie zawarta umowa cywilnoprawna.